Energie

Energie advies

Thumb energie

Indien uw organisatie het energiegebruik op een structurele manier wil beheersen dan is een energiemanagement een nuttig instrument.

Standaard wordt dit systeem opgebouwd op basis van de internationaal erkende norm ISO 50001 zodat U ditlater kan laten certificeren door een geaccrediteerde certificatie-instelling.

Onze begeleiding bestaat uit volgende stappen:

  • üInventariseren van de bedrijfsprocessen
  • üInventariseren van de energie-aspecten
  • üKwantificeren van de energiestromen
  • üOpmaak energiehandboek en bijhorende formulieren
  • üOpmaak energieprocedures en bijhorende formulieren
  • üOpmaak energie-instructies en bijhorende formulieren
  • üBegeleiding bij invoering van het milieuzorgsysteem
  • üUitvoeren van interne audits
  • üBegeleiding tijdens externe audit door certificatieinstelling.

Daarnaast kan U ons inschakelen bij het “onderhoud” van uw energiemanagementsysteem.

Hebt U reeds een milieuzorgsysteem dan kan U op ons beroep doen om deze te veréénvoudigen, te integreren met andere zorgsystemen of uit te breiden met andere activiteiten.

Enkele interessante links:

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso50001.htm

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/index_en.htm

http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

http://www.sccm.nl/energie-iso-50001