Milieu

Milieu advies

Thumb milieu

Indien U de milieu-impact van uw bedrijf op een structurele manier wil beheersen dan is een milieuzorgsysteem een nuttig instrument.

Standaard wordt dit systeem opgebouwd op basis van de internationaal erkende norm ISO 14001 of EMAS, zodat U ditlater kan laten certificeren door een geaccrediteerde certificatie-instelling.

Onze begeleiding bestaat uit volgende stappen:

  • Inventariseren van de bedrijfsprocessen
  • Inventariseren van de milieu-impacten
  • Opmaak milieuhandboek en bijhorende formulieren
  • Opmaak milieuprocedures en bijhorende formulieren
  • Opmaak milieu-instructies en bijhorende formulieren
  • Begeleiding bij invoering van het milieuzorgsysteem
  • Uitvoeren van interne audits
  • Begeleiding tijdens externe audit door certificatieinstelling.

Daarnaast kan U ons inschakelen bij het “onderhoud” van uw milieuzorgsysteem.

Hebt U reeds een milieuzorgsysteem dan kan U op ons beroep doen om deze te veréénvoudigen, te integreren met andere zorgsystemen of uit te breiden met andere activiteiten.

ISO 14001 is trouwens de ideale opstap naar een EMAS – systeem dat soms vereist wordt door milieuvergunning (Wallonië) of Europese Instellingen.

EMAS staat voor ontwikkeld door de Europese Unie.
Het is een managementinstrument voor organisaties voor het beoordelen van rapporten en het verbeteren van hun milieutechnische prestaties.
De deelname vindt plaats op vrijwillige basis en is van toepassing voor organisaties actief binnen de Europese Unie en de Europese economische ruimte (EER).
De vereisten van EMAS tonen veel gelijkenissen met ISO 14001 doch externe communicatie en indicatoren komen meer tot uiting. ISO 14001 is dus een ideale opstap naar een EMAS systeem.
Naast het invoeren van een milieumanagementsysteem kunnen we U helpen bij uw milieuzorgprojecten zoals vergunningen, afvalvalorisatie, chemicaliënbeheer , ...

Enkele interessante links:

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm

http://www.sccm.nl/emas-0

http://www.sccm.nl/milieu-iso-14001-0