Mvo

Mvo advies

Thumb mvo

ISO 26000 is een wereldwijd erkende standaard die de basis voor uniform begrippenkader voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Het opzet van ISO 26000 is organisaties te ondersteunen bij de invoering van MVO door praktische richtlijnen te geven voor het:

  • opzetten en implementeren van MVO
  • identificeren en betrekken van stakeholders
  • vergroten van geloofwaardigheid van rapportages en claims t.a.v. MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is “Een continue verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig en op systematische wijze economische-, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de hele bedrijfsvoering opnemen en waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces” (definitie ICDO)

Centraal staat het bewaren van het evenwicht tussen de 3 P’s :
People - Planet – Profit.

In tegenstelling tot andere normen besproken op deze website is ISO 26001 niet certificeerbaar en vervangt ze geen andere normen.
Organisaties die zich wil laten certificeren volgen beste de Nederlandse standaard MVO Prestatieladder.

Enkele interessante links:

http://www.mvoprestatieladder.nl/

http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

http://www.mvovlaanderen.be/