Welzijn

Welzijn advies

Thumb welzijn

Indien uw organisatie de welzijnsrisico’s op een structurele manier wil beheersen dan is een
welzijn-managementsysteem een nuttig instrument.

Standaard wordt dit systeem opgebouwd op basis van de VCA-standaard of de internationaal erkende norm ISO 45001, zodat U ditlater kan laten certificeren door een geaccrediteerde certificatie-instelling.

Onze begeleiding bestaat uit volgende stappen:

  • Inventariseren van de bedrijfsprocessen
  • Inventariseren van de risico’s
  • Opmaak welzijnshandboek en bijhorende formulieren
  • Opmaak welzijnsprocedures en bijhorende formulieren
  • Opmaak welzijn-instructies en bijhorende formulieren
  • Interne opleiding van de medewerkers
  • Begeleiding bij invoering van het welzijn-managementsysteem
  • Uitvoeren van interne audits
  • Begeleiding tijdens externe audit door certificatie-instelling.
  • Safety Culture Ladder

Daarnaast kan U ons inschakelen bij het “onderhoud” van uw welzijn-managementsysteem

Hebt U reeds een welzijnsmanagementsysteem dan kan U op ons beroep doen om deze te vereenvoudigen, te integreren met andere zorgsystemen of uit te breiden met andere activiteiten.

Voor contractors kan een VCA – systeem een alternatief zijn.

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een certificatieproces waarbij een certificatie-instelling op basis van een doorlichting van het bedrijf en zijn werklocaties nagaat of de aanvrager voldoet aan de beoordelingscriteria voor certificatie van VCA.

De VCA is bedoeld om de (kleine) ondernemer te helpen met het opsporen van zwakke plekken in zijn bedrijfsproces om deze schades te voorkomen. Daarmee verhoogt een ondernemer de continuïteit en bespaart hij op de kosten. De VCA-certificering is vaak een gestelde eis van opdrachtgevers. Als Uw bedrijf voldoet aan de VCA-criteria kan het in aanmerking komen voor een VCA* of VCA**-certificaat.

Met een VCA* of VCA**-certificaat toont men bij opdrachtgevers aan dat veiligheid en continu aandacht krijgen binnen de bedrijfsvoering. Zowel ten aanzien van de eigen medewerkers als derden.

Naast het invoeren van een welzijnsmanagementsysteem kunnen we U helpen bij uw welzijnsprojecten zoals risicoanalyses, advies aangaande Wet TMB, PBM-beheer , ...

Enkele interessante links:

http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/

http://www.besacc-vca.be/

http://www.vca.nl/home/homepage.aspx